Ben je op zoek naar een klas met “net dat tikkeltje meer”? Dan ben je hier aan het juiste adres. Met enige fierheid pakten we op 1 september 2017 uit met een vernieuwd concept: de 1 OK -klas.

In 1 OK komt elke leerling aan zijn of haar trekken. Heb je extra hulp nodig voor wiskunde of is lezen niet zo je ding? Kamp je met een leer- of concentratiestoornis? Bij ons verdient elk specifiek probleem een specifieke aanpak.
Elk kind heeft talent … Het is onze taak om dit talent te ontdekken en het een boost te geven zodat het in de verdere schoolloopbaan kan worden geoptimaliseerd. Dankzij een gezonde mix van in- en ontspanning krijgen we dit samen zeker voor mekaar.
Om elke leerling de nodige zorg en begeleiding te kunnen schenken, wordt in sommige vakken met co-teaching gewerkt waarbij twee leerkrachten samen voor de klas staan.
Binnen het lessenpakket wordt een uurtje remediering aangeboden waarbij kan ingespeeld worden op de specifieke noden van elk kind.

Benieuwd naar meer? Kijk dan snel verder!

1B wordt 1 OK

Je hebt het vast al gehoord: sinds 1 september 2017 spreken we niet langer over 1B (het voormalige 1e Beroeps) maar over 1 OK . Dezelfde doelgroep maar een andere aanpak, daar komt het op neer.

Want hoe laat je 1B-leerlingen zin krijgen in school? Niet door hen uren aan een stuk te laten stilzitten, wel door hen zelfstandig te laten leren en plannen, hen uit te dagen om aan de slag te gaan met hun talenten en probleemoplossend te leren werken.

Beter oriënteren om schoolmoeheid te voorkomen

Maar waarom verandert de naam van deze klasgroep? De benaming “1 OK” kwam er niet toevallig. Vanaf de OriëntatieKlas trachten we de leerlingen in de juiste richting te oriënteren, weg van het A- en B-verhaal, om een positief zelfbeeld en talentontwikkeling te stimuleren . Voor verschillende vakken wordt er aan alle 1 OK-leerlingen tegelijk les gegeven en wordt de groep niet opgesplitst. Dit om de continuïteit te verzekeren en ervoor te zorgen dat alle leerlingen minstens hetzelfde basisniveau bereiken.

Co-teaching

Om elke leerling de nodige zorg en begeleiding te kunnen schenken, staan verschillende leerkrachten samen voor de klas ‘Co-teaching’ dus, onder andere ook voor het vak PAV. Niet langer krijgen de leerlingen apart de vakken Nederlands, Frans, MAVO, Wiskunde en Natuurwetenschappen voorgeschoteld. Sinds 1 september 2017 vallen deze vakken onder de noemer PAV, zoals dit reeds in de 2e en 3e graad het geval is. Om te zorgen dat er voldoende basiskennis verworven wordt, krijgen ze daar bovenop wel nog enkele aanvullende uren Nederlands en wiskunde.

Nog meer differentiatie

In een 1B-klas merkten we vaak grote verschillen op tussen de leerlingen. Niet enkel komen ze uit het 4e , 5e of 6e leerjaar, vanwege het M-decreet heten we sinds september 2016 ook leerlingen met een heel specifieke problematiek welkom. Eén en dezelfde les aanbieden aan iedereen is dus niet meer wenselijk, de nood aan differentiatie dringt zich meer dan ooit op. In 1 OK krijgen snelle werkers extra oefenmateriaal aangeboden. Leerlingen die het nog niet helemaal snappen kunnen in kleine groepjes of individueel meer uitleg vragen aan één van de co-teachers.

Innovatieve en motiverende klasinrichting voor PAV.

In een splinternieuw 1 OK-lokaal fladderen de leerlingen tijdens PAV van laptop naar zithoek, van zithoek naar instructieruimte en van instructieruimte naar werktafel. Ze bepalen zelf welke taken ze wanneer uitvoeren, zolang ze op vrijdag maar de vooropgestelde weekplanning hebben afgewerkt.

Het spreekt voor zich dat deze innovatieve aanpak een aangepast lokaal vereist, voorzien van de nodige werkmiddelen. Om hieraan tegemoet te komen werd één van de ruimste lokalen van de school omgevormd tot 1 OK-klas . Deze is opgesplitst in drie zones: een instructieruimte, een werkzone en een zithoek.

De instructieruimte valt het best te vergelijken met een huidig klaslokaal. De leerlingen zitten er apart aan een kleine werkbank met zicht op het interactieve bord . Hier krijgen ze in kleine groepen uitleg over een bepaald lesonderwerp of kunnen ze face-to-face met de leerkracht een stukje leerstof herhalen. Deze zone wordt van de rest van het lokaal afgeschermd door middel van een glazen wand . Hierdoor worden de leerlingen tijdens de instructie niet gestoord en zijn de co-teachers in staat het overzicht over het volledige lokaal te bewaren.

In de werkzone worden oefeningen gemaakt, opzoekwerk verricht, gebruik gemaakt van de laptops… Dit is het kloppende hart van de klas met de meeste bedrijvigheid . Leerlingen kunnen er individueel, per twee of in groep aan de slag met hun weekplanning. Alle benodigdheden vinden ze in de wandkasten, gaande van rekenmachines over kleurpotloden tot atlassen en laptops.

Tot slot wordt er ook een kleine zithoek ingericht. Hier kunnen de leerlingen even ontspannen tijdens het spelen van een educatief bordspel, het lezen van een strip enzovoort. Ontstaat er een conflict tussen twee leerlingen dan is dit een “ongedwongen omgeving ” om het uit te praten, samen met de leerkracht. Hier laden ze hun batterijen op om nadien terug geconcentreerd aan het werk te gaan.

We lieten ons inspireren door andere scholen die via deze werkwijze reeds succes boekten. Voorbeelden van hun werk vind je onder deze links:

http://www.msdiest.be/?p=8145

http://www.atheneum-herzele.be/cms3/1ok

https://www.klasse.be/73355/orientatieklas-1b-wordt-1-ok/

https://www.klasse.be/80241/co-teaching-het-eerste-jaar-sowieso-experimenteren/


Leerlingen die in het lager onderwijs een duidelijke leerachterstand hebben opgelopen en/of geen getuigschrift lager onderwijs behaalden, kunnen het secundair onderwijs starten in 1 OK.

Behoor je tot één van onderstaande groepen en bevalt onze aanpak je wel? Kom dan zeker eens langs voor een rondleiding of een extra woordje uitleg!

Voorwaarden om in te schrijven in 1 OK:

Je hebt het lager onderwijs beëindigd zonder getuigschrift basisonderwijs.

OF

Je hebt het lager onderwijs niet beëindigd, maar je zal uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar 12 jaar worden.


Het beroepsvoorbereidend leerjaar start in het tweede leerjaar van de eerste graad.
Leerlingen uit het eerste leerjaar B, 1 OK en het eerste leerjaar A, die meer aanleg en belangstelling hebben voor de praktijkvakken en minder voor theoretische of algemene vakken, komen beter aan hun trekken in dit beroepsvoorbereidend leerjaar, 2 OK.
Het beroepenveld Nijverheid is een breed beroepenveld waarin je kennis maakt met verschillende vakgebieden die dikwijls in bedrijven voorkomen.
Hier wordt uitgebreid kennis gemaakt met aspecten van elektriciteit, hout en metaal. Dit voorbereidend leerjaar geeft alle mogelijkheden om in de tweede graad een meer gerichte keuze te maken. Je krijgt een afwisselende praktijkopleiding waar je je talenten kan ontwikkelen. Een meer individuele aanpak en begeleiding is ons aanbod.

Sommige vakken worden in co-teaching gegeven.